appartement à vendre 5 pièces - 235,05 m2 BIGUGLIA - 20

Ref : 418
625 000 €
 • Honoraires charge vendeur
[{'rang': 1, u'sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_5_CB5C7CB3-E226-456B-892A-61F2ED6F1CDA.jpg', u'v5icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_10_CB5C7CB3-E226-456B-892A-61F2ED6F1CDA.jpg', u'big': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_1_CB5C7CB3-E226-456B-892A-61F2ED6F1CDA.jpg', u'list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_6_CB5C7CB3-E226-456B-892A-61F2ED6F1CDA.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_8_CB5C7CB3-E226-456B-892A-61F2ED6F1CDA.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_11_CB5C7CB3-E226-456B-892A-61F2ED6F1CDA.jpg', u'v5list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_9_CB5C7CB3-E226-456B-892A-61F2ED6F1CDA.jpg', u'icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_7_CB5C7CB3-E226-456B-892A-61F2ED6F1CDA.jpg'}, {'rang': 2, u'sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_5_13A07BE9-2DE2-4275-AA07-1EAEA6DABE5B.jpg', u'v5icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_10_13A07BE9-2DE2-4275-AA07-1EAEA6DABE5B.jpg', u'big': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_1_13A07BE9-2DE2-4275-AA07-1EAEA6DABE5B.jpg', u'list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_6_13A07BE9-2DE2-4275-AA07-1EAEA6DABE5B.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_8_13A07BE9-2DE2-4275-AA07-1EAEA6DABE5B.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_11_13A07BE9-2DE2-4275-AA07-1EAEA6DABE5B.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_9_13A07BE9-2DE2-4275-AA07-1EAEA6DABE5B.jpg', u'icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_7_13A07BE9-2DE2-4275-AA07-1EAEA6DABE5B.jpg'}, {'rang': 3, u'sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_5_8D15A45B-78E2-4949-92A1-162AF6FC3A0E.jpg', u'v5icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_10_8D15A45B-78E2-4949-92A1-162AF6FC3A0E.jpg', u'big': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_1_8D15A45B-78E2-4949-92A1-162AF6FC3A0E.jpg', u'list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_6_8D15A45B-78E2-4949-92A1-162AF6FC3A0E.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_8_8D15A45B-78E2-4949-92A1-162AF6FC3A0E.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_11_8D15A45B-78E2-4949-92A1-162AF6FC3A0E.jpg', u'v5list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_9_8D15A45B-78E2-4949-92A1-162AF6FC3A0E.jpg', u'icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_7_8D15A45B-78E2-4949-92A1-162AF6FC3A0E.jpg'}, {'rang': 4, u'sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_5_0B2A421F-3981-4AA2-A4A3-004116C253AE.jpg', u'v5icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_10_0B2A421F-3981-4AA2-A4A3-004116C253AE.jpg', u'big': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_1_0B2A421F-3981-4AA2-A4A3-004116C253AE.jpg', u'list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_6_0B2A421F-3981-4AA2-A4A3-004116C253AE.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_8_0B2A421F-3981-4AA2-A4A3-004116C253AE.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_11_0B2A421F-3981-4AA2-A4A3-004116C253AE.jpg', u'v5list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_9_0B2A421F-3981-4AA2-A4A3-004116C253AE.jpg', u'icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_7_0B2A421F-3981-4AA2-A4A3-004116C253AE.jpg'}, {'rang': 5, u'sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_5_6841AFD2-DA3B-4B4A-9D14-51349A4FBE28.jpg', u'v5icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_10_6841AFD2-DA3B-4B4A-9D14-51349A4FBE28.jpg', u'big': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_1_6841AFD2-DA3B-4B4A-9D14-51349A4FBE28.jpg', u'list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_6_6841AFD2-DA3B-4B4A-9D14-51349A4FBE28.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_8_6841AFD2-DA3B-4B4A-9D14-51349A4FBE28.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_11_6841AFD2-DA3B-4B4A-9D14-51349A4FBE28.jpg', u'v5list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_9_6841AFD2-DA3B-4B4A-9D14-51349A4FBE28.jpg', u'icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_7_6841AFD2-DA3B-4B4A-9D14-51349A4FBE28.jpg'}, {'rang': 6, u'sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_5_F64EE42D-25F6-47D2-8BAD-DEBCDDABF439.jpg', u'v5icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_10_F64EE42D-25F6-47D2-8BAD-DEBCDDABF439.jpg', u'big': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_1_F64EE42D-25F6-47D2-8BAD-DEBCDDABF439.jpg', u'list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_6_F64EE42D-25F6-47D2-8BAD-DEBCDDABF439.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_8_F64EE42D-25F6-47D2-8BAD-DEBCDDABF439.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_11_F64EE42D-25F6-47D2-8BAD-DEBCDDABF439.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_9_F64EE42D-25F6-47D2-8BAD-DEBCDDABF439.jpg', u'icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_7_F64EE42D-25F6-47D2-8BAD-DEBCDDABF439.jpg'}, {'rang': 7, u'sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_5_E038FC36-D450-40EC-B2B5-BD2B5536A8B4.jpg', u'v5icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_10_E038FC36-D450-40EC-B2B5-BD2B5536A8B4.jpg', u'big': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_1_E038FC36-D450-40EC-B2B5-BD2B5536A8B4.jpg', u'list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_6_E038FC36-D450-40EC-B2B5-BD2B5536A8B4.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_8_E038FC36-D450-40EC-B2B5-BD2B5536A8B4.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_11_E038FC36-D450-40EC-B2B5-BD2B5536A8B4.jpg', u'v5list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_9_E038FC36-D450-40EC-B2B5-BD2B5536A8B4.jpg', u'icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_7_E038FC36-D450-40EC-B2B5-BD2B5536A8B4.jpg'}, {'rang': 8, u'sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_5_1B03D1B4-3B78-4522-BD1E-C6BCA7B35641.jpg', u'v5icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_10_1B03D1B4-3B78-4522-BD1E-C6BCA7B35641.jpg', u'big': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_1_1B03D1B4-3B78-4522-BD1E-C6BCA7B35641.jpg', u'list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_6_1B03D1B4-3B78-4522-BD1E-C6BCA7B35641.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_8_1B03D1B4-3B78-4522-BD1E-C6BCA7B35641.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_11_1B03D1B4-3B78-4522-BD1E-C6BCA7B35641.jpg', u'v5list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_9_1B03D1B4-3B78-4522-BD1E-C6BCA7B35641.jpg', u'icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_7_1B03D1B4-3B78-4522-BD1E-C6BCA7B35641.jpg'}, {'rang': 9, u'sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_5_4EE2A19B-89E3-41A2-B008-7DEA84CDE66A.jpg', u'v5icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_10_4EE2A19B-89E3-41A2-B008-7DEA84CDE66A.jpg', u'big': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_1_4EE2A19B-89E3-41A2-B008-7DEA84CDE66A.jpg', u'list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_6_4EE2A19B-89E3-41A2-B008-7DEA84CDE66A.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_8_4EE2A19B-89E3-41A2-B008-7DEA84CDE66A.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_11_4EE2A19B-89E3-41A2-B008-7DEA84CDE66A.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_9_4EE2A19B-89E3-41A2-B008-7DEA84CDE66A.jpg', u'icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_7_4EE2A19B-89E3-41A2-B008-7DEA84CDE66A.jpg'}, {'rang': 10, u'sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_5_56051602-F805-430C-9E31-919FE5FB0090.jpg', u'v5icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_10_56051602-F805-430C-9E31-919FE5FB0090.jpg', u'big': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_1_56051602-F805-430C-9E31-919FE5FB0090.jpg', u'list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_6_56051602-F805-430C-9E31-919FE5FB0090.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_8_56051602-F805-430C-9E31-919FE5FB0090.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_11_56051602-F805-430C-9E31-919FE5FB0090.jpg', u'v5list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_9_56051602-F805-430C-9E31-919FE5FB0090.jpg', u'icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_7_56051602-F805-430C-9E31-919FE5FB0090.jpg'}, {'rang': 11, u'sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_5_0570496A-AAFB-49E9-8230-B7245FE2E0FC.jpg', u'v5icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_10_0570496A-AAFB-49E9-8230-B7245FE2E0FC.jpg', u'big': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_1_0570496A-AAFB-49E9-8230-B7245FE2E0FC.jpg', u'list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_6_0570496A-AAFB-49E9-8230-B7245FE2E0FC.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_8_0570496A-AAFB-49E9-8230-B7245FE2E0FC.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_11_0570496A-AAFB-49E9-8230-B7245FE2E0FC.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_9_0570496A-AAFB-49E9-8230-B7245FE2E0FC.jpg', u'icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_7_0570496A-AAFB-49E9-8230-B7245FE2E0FC.jpg'}, {'rang': 12, u'sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_5_7BCBF0B5-089F-4C1E-A294-FAC5B896CEBC.jpg', u'v5icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_10_7BCBF0B5-089F-4C1E-A294-FAC5B896CEBC.jpg', u'big': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_1_7BCBF0B5-089F-4C1E-A294-FAC5B896CEBC.jpg', u'list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_6_7BCBF0B5-089F-4C1E-A294-FAC5B896CEBC.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_8_7BCBF0B5-089F-4C1E-A294-FAC5B896CEBC.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_11_7BCBF0B5-089F-4C1E-A294-FAC5B896CEBC.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_9_7BCBF0B5-089F-4C1E-A294-FAC5B896CEBC.jpg', u'icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_7_7BCBF0B5-089F-4C1E-A294-FAC5B896CEBC.jpg'}, {'rang': 13, u'sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_5_447624F6-0A89-4429-AF47-5425EDB173A2.jpg', u'v5icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_10_447624F6-0A89-4429-AF47-5425EDB173A2.jpg', u'big': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_1_447624F6-0A89-4429-AF47-5425EDB173A2.jpg', u'list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_6_447624F6-0A89-4429-AF47-5425EDB173A2.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_8_447624F6-0A89-4429-AF47-5425EDB173A2.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_11_447624F6-0A89-4429-AF47-5425EDB173A2.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_9_447624F6-0A89-4429-AF47-5425EDB173A2.jpg', u'icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_7_447624F6-0A89-4429-AF47-5425EDB173A2.jpg'}, {'rang': 14, u'sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_5_D6369DD2-6299-486F-AA8A-44827A3ED345.jpg', u'v5icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_10_D6369DD2-6299-486F-AA8A-44827A3ED345.jpg', u'big': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_1_D6369DD2-6299-486F-AA8A-44827A3ED345.jpg', u'list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_6_D6369DD2-6299-486F-AA8A-44827A3ED345.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_8_D6369DD2-6299-486F-AA8A-44827A3ED345.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_11_D6369DD2-6299-486F-AA8A-44827A3ED345.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_9_D6369DD2-6299-486F-AA8A-44827A3ED345.jpg', u'icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_7_D6369DD2-6299-486F-AA8A-44827A3ED345.jpg'}, {'rang': 15, u'sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_5_A9DB305E-766D-48CF-A513-32754F137D7A.jpg', u'v5icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_10_A9DB305E-766D-48CF-A513-32754F137D7A.jpg', u'big': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_1_A9DB305E-766D-48CF-A513-32754F137D7A.jpg', u'list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_6_A9DB305E-766D-48CF-A513-32754F137D7A.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_8_A9DB305E-766D-48CF-A513-32754F137D7A.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_11_A9DB305E-766D-48CF-A513-32754F137D7A.jpg', u'v5list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_9_A9DB305E-766D-48CF-A513-32754F137D7A.jpg', u'icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_7_A9DB305E-766D-48CF-A513-32754F137D7A.jpg'}, {'rang': 16, u'sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_5_EEF2B7FA-260F-481F-BC50-0FD61841D957.jpg', u'v5icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_10_EEF2B7FA-260F-481F-BC50-0FD61841D957.jpg', u'big': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_1_EEF2B7FA-260F-481F-BC50-0FD61841D957.jpg', u'list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_6_EEF2B7FA-260F-481F-BC50-0FD61841D957.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_8_EEF2B7FA-260F-481F-BC50-0FD61841D957.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_11_EEF2B7FA-260F-481F-BC50-0FD61841D957.jpg', u'v5list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_9_EEF2B7FA-260F-481F-BC50-0FD61841D957.jpg', u'icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_7_EEF2B7FA-260F-481F-BC50-0FD61841D957.jpg'}, {'rang': 17, u'sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_5_BF9C83C0-03EC-4628-925E-A9FBDA6817E0.jpg', u'v5icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_10_BF9C83C0-03EC-4628-925E-A9FBDA6817E0.jpg', u'big': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_1_BF9C83C0-03EC-4628-925E-A9FBDA6817E0.jpg', u'list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_6_BF9C83C0-03EC-4628-925E-A9FBDA6817E0.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_8_BF9C83C0-03EC-4628-925E-A9FBDA6817E0.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_11_BF9C83C0-03EC-4628-925E-A9FBDA6817E0.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_9_BF9C83C0-03EC-4628-925E-A9FBDA6817E0.jpg', u'icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_7_BF9C83C0-03EC-4628-925E-A9FBDA6817E0.jpg'}, {'rang': 18, u'sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_5_850BB1E6-643A-4734-888F-AFAA9B33A08D.jpg', u'v5icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_10_850BB1E6-643A-4734-888F-AFAA9B33A08D.jpg', u'big': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_1_850BB1E6-643A-4734-888F-AFAA9B33A08D.jpg', u'list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_6_850BB1E6-643A-4734-888F-AFAA9B33A08D.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_8_850BB1E6-643A-4734-888F-AFAA9B33A08D.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_11_850BB1E6-643A-4734-888F-AFAA9B33A08D.jpg', u'v5list': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_9_850BB1E6-643A-4734-888F-AFAA9B33A08D.jpg', u'icon': u's3/202/3523/c21_202_3523_418_7_850BB1E6-643A-4734-888F-AFAA9B33A08D.jpg'}]
Appartement F5 à vendre - 5 pièces - 235.05 m2 - BIGUGLIA - 20 - CORSE - Century 21 Jade Immobilier
Appartement F5 à vendre - 5 pièces - 235.05 m2 - BIGUGLIA - 20 - CORSE - Century 21 Jade Immobilier
Appartement F5 à vendre - 5 pièces - 235.05 m2 - BIGUGLIA - 20 - CORSE - Century 21 Jade Immobilier
Appartement F5 à vendre - 5 pièces - 235.05 m2 - BIGUGLIA - 20 - CORSE - Century 21 Jade Immobilier
Appartement F5 à vendre - 5 pièces - 235.05 m2 - BIGUGLIA - 20 - CORSE - Century 21 Jade Immobilier
Appartement F5 à vendre - 5 pièces - 235.05 m2 - BIGUGLIA - 20 - CORSE - Century 21 Jade Immobilier
Appartement F5 à vendre - 5 pièces - 235.05 m2 - BIGUGLIA - 20 - CORSE - Century 21 Jade Immobilier
Appartement F5 à vendre - 5 pièces - 235.05 m2 - BIGUGLIA - 20 - CORSE - Century 21 Jade Immobilier
Appartement F5 à vendre - 5 pièces - 235.05 m2 - BIGUGLIA - 20 - CORSE - Century 21 Jade Immobilier
Appartement F5 à vendre - 5 pièces - 235.05 m2 - BIGUGLIA - 20 - CORSE - Century 21 Jade Immobilier
Appartement F5 à vendre - 5 pièces - 235.05 m2 - BIGUGLIA - 20 - CORSE - Century 21 Jade Immobilier
Appartement F5 à vendre - 5 pièces - 235.05 m2 - BIGUGLIA - 20 - CORSE - Century 21 Jade Immobilier
Appartement F5 à vendre - 5 pièces - 235.05 m2 - BIGUGLIA - 20 - CORSE - Century 21 Jade Immobilier
Appartement F5 à vendre - 5 pièces - 235.05 m2 - BIGUGLIA - 20 - CORSE - Century 21 Jade Immobilier
Appartement F5 à vendre - 5 pièces - 235.05 m2 - BIGUGLIA - 20 - CORSE - Century 21 Jade Immobilier
Appartement F5 à vendre - 5 pièces - 235.05 m2 - BIGUGLIA - 20 - CORSE - Century 21 Jade Immobilier
Appartement F5 à vendre - 5 pièces - 235.05 m2 - BIGUGLIA - 20 - CORSE - Century 21 Jade Immobilier
Appartement F5 à vendre - 5 pièces - 235.05 m2 - BIGUGLIA - 20 - CORSE - Century 21 Jade Immobilier
Exclusivité
Envoyer un message
Message
Envoyer ce bien à un ami

Description

BIGUGLIA,

Votre agence Century21 Jade Immobilier vous présente en exclusivité, situé dans une résidence sécurisée, cet appartement en duplex style villa de toit vue mer !

Au calme, ce grand duplex de 469m² au sol et 235 m² habitable avec terrasse attenante de 91m² vous charmera par ses volumes et sa hauteur et sa luminosité !

Avec accès direct par ascenseur, ce duplex se compose d'une entrée desservant une grande cuisine ouverte avec salle à manger, une belle pièce principale, le tout donnant sur terrasse de 91 m² avec piscine. 2 chambres dont une suite parentale avec grande salle d'eau privative et dressing, une salle de bains et un wc.

A l'étage, une grande salle de jeu de ouverte sur le séjour distribue 2 chambres et une salle d'eau.

Vous serez sans nulle doute séduit par l'architecture atypique de cet appartement baigné de lumière !

A visiter sans tarder !!

Localisation

Laissez-nous vos coordonnées pour obtenir la localisation

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Afficher sur la carte :

Demander la localisation

Vue globale

 • Surface totale : 469,2 m2
 • Surface habitable : 235,1 m2
 • Type d'appartement : F5
 • Nombre de pièces : 5
  • Buanderie (4,4 m 2)
  • Entrée (2,1 m 2)
  • Séjour (26,3 m 2)
  • Chambre (23,5 m 2)
  • Chambre (10,3 m 2)
  • Chambre (3,1 m 2)
  • Chambre (22,9 m 2)
  • Cuisine (22,2 m 2)
  • Salle de bains (4,3 m 2)
  • Salle d'eau (11,0 m 2)
  • WC (1,1 m 2)
  • WC (1,2 m 2)
  • Dégagement (10,3 m 2)
  • Dressing (7,8 m 2)
  • Sallon (55,3 m 2)
  • Autre (17,1 m 2)
  • Dégagement (5,6 m 2)
  • Dégagement (3,5 m 2)
  • Rangement (2,1 m 2)
  • Rangement (1,1 m 2)
 • Type de construction : semi-Traditionnelle
 • Année construction : 2005

Équipements

Les plus

Piscine

P

parking couvert

Terrasse

Dégagée

Général

 • WC séparés
 • Isolation : Murs et double vitrage
 • Chauffage : Individuel climatiseur réversible electricité
 • Eau chaude : Ballon électrique
 • Toiture : Tuile
 • Ascenseur
 • Balcon
 • Digicode
 • Interphone
 • Air conditionné
 • Cable

À savoir

 • Travaux récents : RAVALEMENT FACADE
 • Charges de copropriété : 1500 €

Copropriété

 • Nombre de Lots : 30
 • Charges courantes par an : 1500,0 €
 • Pas de procédure en cours

Les performances énergétiques

  bien.date_dep: 3 août 2021
  bien.dpe_indisponible: False
  bien.non_soumis_au_dpe: None
  bien.certificat_dep: True
  bien.certificat_ges: True
  bien.cle_exam: False
 
logement très performant
A
B
151
KWhEP/m2.an
4 *
kgCO2/m2.an
C
D
E
F
G
logement extrêmement
consommateur d'énergie
*Dont émissions de gaz à effet de serre
peu d'émissions de CO2
A
4 kgCO2/m2
.an
B
C
D
E
F
G
émissions de CO2 très importantes
Bien proposé par Marie savin , agent commercial (RSAC 892020090)

Envoyer à un ami

Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires
Envoyer
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici. Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google Politique de confidentialité et Conditions d'utilisation

Envoyer un message :

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Créer votre alerte

Soyez le 1er informé sur les nouveaux biens correspondant à vos critères.

Rappel de vos critères de recherche :

Erreur dans les critères envoyés

Limite d'alertes atteinte

Cette alerte existe déjà

Cette alerte est déjà enregistrée pour cette adresse email. Vous continuerez à recevoir les biens correspondants à vos critères.

Une erreur est survenue

Merci de réessayer ultérieurement.

Votre alerte a été créée

Vous recevrez les biens correspondants à vos critères.

Nos agences proposent régulièrement des biens Comme celui que vous cherchez

Ne ratez pas une opportunité, On vous alerte en priorité !

Avez-vous un bien à vendre ?
Créer une alerte
Je souhaite être alerté
Voir les biens correspondants